Barn, träning och tävling

Träning handlar väldigt ofta om barn, vi uppmuntrar dem att pröva på en massa olika idrotter under uppväxten och har en tur så hittar de någon sport som de fastnat för och vill fortsätta med. Men det är mycket som man behöver tänka på när man håller på med idrott och barn, både som förälder och som föreningsledare.

Barn och idrott är absolut någonting som hör ihop, det är väl få som växer upp utan att i alla fall testa på några olika idrotter eller sporter, och den ideella föreningsidrotten är en av de stommar som man brukar säga att Sverige är byggt på. Och det stämmer mycket väl, det är få individer som inte är engagerade eller medlemmar i någon form av förening. Men hur ska man egentligen hantera det här med idrott och barn? Vi vill ju så klart hjälpa dem att utvecklas och bli så bra som möjligt inom deras idrott, men det finns också ganska stora risker med att pressa barn för hårt. Mycket har skrivits om det här med barn och idrott och tävling, och vi har bland annat kunnat läsa om hur knattelag toppas för att få så bra resultat som möjligt och om hur alla inte får vara med och spela eller tävla, eftersom föreningsledarna och tränarna vill att deras lag eller klubb ska framställas i så bra dager som möjligt. Det är ett problem, för idrotten ska vara till för alla, inte bara de som kanske har en naturlig fallenhet för det! Många säger att man ska låta barnen idrotta utan att tävla, men vi tänker och tror att det går bra att tävla ändå, om man gör det på rätt sätt.

Tävla på ett bra sätt

När barn ska tävla så måste det fortfarande till största delen handla om att det är roligt, och fokus ska vara på att alla ställer upp och gör sitt bästa utifrån sina förutsättningar, inte att de som är extremt bra får mycket mer positiv förstärkning medan de som kanske gör en lite halvdan insats inte alls får någon positiv respons från sina tränare eller föreningsledare. Det finns en del bra saker man kan göra. För att vara mer konkreta så väljer vi att ge exempel utifrån en tävling i jiu-jitsu.

  • Berätta för medlemmar och barn om tävlingen, och informera föräldrar om att alla bör ställa upp och att fokus inte kommer vara på att vinna, utan på att göra så gott man kan.
  • Köp in pris så att alla får, inte bara de som hamnar på prispallen! Alla kan till exempel få medaljer från Glentons medan vinnarna får någon liten pokal eller så. Men alla ska få ett pris.
  • Fostra barnen både till goda vinnare och förlorare, se till att de alltid uppför sig sportsligt och inte retas med någon för att denne kanske inte vann sin match.

Efter en tävling eller turnering internt i föreningen kan man tillsamman anordna en aktivitet efter tävlingen, till exempel grillning eller picknik, eller något annat roligt som gör att alla känner sig delaktiga och får ha kul även om de kanske inte vann den här tävlingen!