Självförsvarets ädla konst

Alltfler svenskar provar på någon form av kampsport. Några av de vanligaste är karate, judo och aikido. Kampsport är samlingsnamnet på olika sporter som innehåller eller förbereder en för någon form av närstrid. Träningens fokus kan ligga på självförsvar, tävling, personlig utveckling eller på ett konstnärligt plan. Skillnaden mellan kampsport och övriga, liknande begrepp är inslaget av tävlingsmoment. Andra begrepp, som stridskonst eller kampkonst, betraktas enbart som själförsvar, personlig utveckling osv. Många kampsporter kombineras med olika kampidrotter. Ett exempel är idrotten MMA, som är en hybrid av thaiboxning, boxning och brasiliansk ju-jutsu.

Aikido

Aikido är en japansk kampkonst, grundad av Morihei Ueshiba i mitten av 1920-talet. Aikido skrivs på japanska med tre tecken, och kan översättas ”den harmoniska kraftens väg”. Sportens tekniker baseras på cirkulära rörelser som delvis kommer från svärdskonst, och målet är att aldrig konfrontera energi. Kraft ska aldrig mötas med kraft, utan kraften ska läggas hos den andre och på så sätt uppnå harmoni. Storlek och fysisk kraft spelar därför ingen roll i aikido. Teknikerna är främst kast- och grepptekniker, men även vapentekniker med ”bokken” (ett träsvärd) och ”jo” (en rund stav). Större delen av träningen utförs parvis, då man turas om att utöva teknikerna på varandra.
Aikido ses främst som en självförsvarsteknik, och man talar om partners istället för motståndare. De flesta grenarna har inga tävlingar, utan handlar mer om att utvecklas genom samarbete istället för konkurrens.
Ett aikido-kast

Ju-jutsu

Ju-jutsun är en annan japansk kampsport. Ordet ”ju” kan översättas som mjuk och följsam, medan ”jutsu” betyder teknik eller metod. Ju-jutsu går ut på att besegra sin motståndare med så lite fysisk styrka som möjligt. De flesta stilar ju-jutsu som utövas i Sverige är konstruerade av svenskar eller västerlänningar. Självförsvar brukar vara en betonad del i dessa typer av ju-jutsu, och handlar inte främst om att lära ut tekniker för hur man sparkar eller slåss.